Gęstość energii – parametr na wagę złota

20/11/2023
Uncategorized

Gęstość energii to krótko mówiąc ilość energii zmagazynowana w określonej masie lub objętości.

Gdy bierzemy pod uwagę kryterium masy to mówimy o grawimetrycznej gęstości energii, a w przypadku kryterium objętości o wolumetrycznej gęstości energii. Impact w 2020 r. wdraża nową generację baterii NMC, w których grawimetryczna gęstość energii zwiększyła się o 30% w stosunku do poprzedniej generacji. Daje to naszym klientom decydującą przewagę konkurencyjną wynikającej z tego, że dzięki mniejszej masie systemu bateryjnego pojazdy mogą zabrać większą ilość pasażerów.

Designed to fit your needs

Need the flatest underfloor pack or other record breaking battery?
We’ve got your technical needs covered.